Strat Tabasco single coils

Jeśli masz pytania, napisz do nas / If you have any questions, ask

Produkt dostępny na Allegro.pl – link:

Tabasco jest bardziej pikantną seria singli do Strata. Parametry gryfowego oraz środkowego modelu mieszczą się w specyfikacjach vintage, lecz są już mocniej nawinięte w porównaniu do serii Mojito. Mocniejsze przetworniki łatwiej przełamują się z czystego na crunch przy lekkim overdrive, mają nieco mniej góry i odrobinę więcej środkowego pasma. Gryf i środek serii Tabasco dobrze radzi sobie z współpracą z średnio-outputowymi humbuckerami pod mostem w układach SSH.

Środkowy singiel standardowo nawijany jest odwrotnie wraz z odwrotną polaryzacją magnesów. Efekt to bezszumowe działanie singli w pozycjach przełącznika 2 oraz 4, gdy gra odpowiednio gryf + środek, oraz środek + most.

Mostkowy singiel Tabasco jest zdecydowanie bardziej jadowitym singlem. Ilość zwojów porównywalna z przetwornikami P90. Zastosowane magnesy Alnico 2 by ocieplić brzmienie i złagodzić górne częstotliwości, które potrafią doskwierać w klasycznych singlach. Charakterystyką stopu Alnico 2 jest podbicie środkowego pasma kosztem górnych zakresów, jest to pożądane w mostkowych przetwornikach, gdy potrzebujemy bardziej przebijającego się dźwięku i używamy więcej overdrive.

Tabasco is a spicier series of Strat single-coil pickups. The neck and middle model parameters are within vintage specifications, but a bit hotter compared to the Hathor Mojito series. The higher output pickups break into crunch more easily with a light overdrive, have slightly reduced treble, and a touch more midrange. The neck and middle pickups in the Tabasco series work well in combination with medium-output humbuckers in HSS configurations.

The middle single-coil is wound in reverse with reverse magnet polarity as standard. The result is noiseless operation in switch positions 2 and 4 when playing neck + middle and middle + bridge respectively.

The Tabasco bridge is a more aggressive pickup. The number of copper wire turns is comparable to P90 pickups. Alnico 2 magnets are used to warm up the tone and soften the upper frequencies that can be annoying in classic specs bridge single coils. The characteristic of the Alnico 2 alloy is an increased midrange, which is desirable in bridge pickups when a more punchy sound is needed and more overdrive is used.

MagnetNeck: Alnico 5
Middle: Alnico 5
Bridge: Alnico 2
DCRNeck: 6,1 kΩ
Middle: 6,4 kΩ
Bridge: 8,8 kΩ
Cover colourblack, creme, vintage white, white (ask for custom)
Magnet staggerflat except raised D string magnet (ask for custom)
Magnet spacing52mm
Magnet bevelyes
Wax potyes
Base shapevintage and modern available
Wire2 vintage cloth wires

Sound samples

Neck

Neck + Middle

Middle