Technical Specification

  • Magnets: Alnico
  • Dimensions: 84mm x 17,5mm
  • 52mm magnet spacing
  • Screw thread #6-32 UNC
  • Material used: vulcanised fibre
  • Beveled magnets, flat stagger except higher D string magnet
  • Wax potted
  • Middle pickups are reverse wound, reverse polarity for hum cancelling
  • Pickup kit includes cover with selected colour and screws + tubes

Sprawdź cenę / Current price list

Strat Single Coil Models:

MOJITO Set

MOJITO NeckMOJITO MiddleMOJITO Bridge
5,5k / Alnico 25,8k / Alnico 5 / RWRP6,4k / Alnico 5

Review: Hathor Pickups Strat Classic Set – Darth Phineas

PL: Mojito to seria singli o brzmieniu nawiązującym do klasycznych przetworników z wczesnych lat produkcji Stratów. W skład serii Mojito wchodzi singiel gryfowy nawinięty mniejszą ilością zwojów niż typowo. Ma to na celu podniesienie częstotliwości rezonansowej i wydobycie dużej ilości harmonicznych. Uderzenie akordu z włączonym gryfowym singlem ma zabrzmieć jak uderzenie dzwonu, bogate w poszczególne dźwięki strun.

Środkowy singiel tej serii jest odrobinę mocniejszy, by zrekompensować mniejsze wibracje struny w pozycji środkowej. Jest utrzymany w specyfikacji vintage oraz dodatkowo nawijany odwrotnie, wraz z odwrotną polaryzacją magnesów. Efekt to bezszumowe działanie singli w pozycjach przełącznika 2 oraz 4, gdy gra odpowiednio gryf + środek, oraz środek + most.

Mostkowy singiel tej serii to zupełna klasyka, typowa szklanka Fender’a. Nawinięty do 6,4kΩ na magnesach Alnico 5. Jeśli jesteś gitarzystą poszukującym brzmień nawiązujących do starych Fenderów o vintageowym, nawiązującym do klasyki poziomie sygnału, ale dużej czytelności brzmienia i używasz częściej czystego kanału wzmacniacza bądź lekkich bluesowych przesterów, ten komplet może być tym czego właśnie poszukujesz by ożywić brzmienie swojej gitary.


EN: Mojito is a series of single-coil pickups with classic sound of early Strat pickups. The Mojito series includes a neck pickup which is underwound a little. Main objective is to raise the resonant frequency and bring out a multitude of harmonics. Strumming a chord with the neck pickup engaged should sound like the ringing of a bell, rich in individual string tones.

The middle pickup in this series is slightly hotter to compensate for the reduced string vibrations in the middle position. It follows vintage specifications and is additionally reverse-wound, along with reverse magnet polarity. The result is noiseless operation in the switch positions 2 and 4, when playing the neck + middle or middle + bridge combinations, respectively.

The bridge pickup in this series is a true classic, a typical Strat glassy tone. It is wound to 6.4kΩ with Alnico 5 magnets. If you’re a guitarist seeking vintage-like tones with moderate output but high clarity and you often use the clean channel of your amplifier or mild bluesy overdrives, this set may be exactly what you’re looking for to enhance the sound of your guitar.

TABASCO Set

TABASCO NeckTABASCO MiddleTABASCO Bridge
6,1k / Alnico 56,4k / Alnico 5 / RWRP8,8k / Alnico 2

PL: Jak sama nazwa wskazuje, jest to bardziej pikantna seria przetworników. Parametry gryfowego oraz środkowego modelu mieszczą się jeszcze w specyfikacjach vintage, lecz już mocniej nawinięte w porównaniu do serii Mojito, oraz tym razem oba na silniejszych magnesach Alnico 5 generujących więcej sygnału. Kiedy może być to użyteczne ? Na przykład, gdy częściej używamy przesterowanych brzmień. Mocniejsze przetworniki łatwiej przełamują się z czystego na crunch przy lekkim overdrive. Inny przykład to układ przetworników SSH, gdzie pod mostkiem mamy zamontowany humbucker. Aby wyrównać poziom sygnału między singlami a humbuckerem, trzeba raczej użyć mocniejszych singli. Gryf i środek serii Tabasco dobrze radzi sobie z współpracą z średnio-outputowymi humbuckerami pod mostem.

Środkowy singiel standardowo nawijany jest odwrotnie wraz z odwrotną polaryzacją magnesów. Efekt to bezszumowe działanie singli w pozycjach przełącznika 2 oraz 4, gdy gra odpowiednio gryf + środek, oraz środek + most.

Mostkowy singiel Tabasco niewiele wspólnego ma już z vintage. Ilość zwojów porównywalna z przetwornikami P90. Magnesy Alnico 2 a ich zadanie to złagodzenie górnych częstotliwości, które doskwierają w klasycznych singlach gdy potrzebujemy nieco dopalić brzmienie. Charakterystyka stopu Alnico 2 przy użyciu w przetwornikach, to podbicie środkowego pasma kosztem górnych zakresów.


EN: As the name suggests, this is a spicier series of pickups. The specifications of the neck and middle models still fall within the vintage range but are wound hotter compared to the Mojito series. Additionally, both pickups are equipped with stronger Alnico 5 magnets, generating a higher output. When can this be useful? For instance, when using overdriven tones more frequently. The stronger pickups break up more easily from clean to crunch with light overdrive. Another example is the SSH pickup configuration, where a humbucker is installed in the bridge position. To balance the signal level between the single-coils and the humbucker, it’s preferable to use stronger single-coils. The neck and middle pickups in the Tabasco series work well in conjunction with medium-output humbuckers in the bridge position.

The middle single-coil is reverse-wound as standard, along with reverse magnet polarity. The result is noiseless operation in switch positions 2 and 4, when playing the neck + middle or middle + bridge combinations, respectively.

The Tabasco bridge single-coil break out of vintage specs. It has a comparable number of windings to P90 pickups. Alnico 2 magnets are used to soften the upper frequencies that can be harsh in classic single-coils when a touch of extra warmth is desired. The Alnico 2 alloy’s characteristic, when used in pickups, emphasizes the midrange frequencies.

Sprawdź cenę / Current price list

PL: Single do Strata są produkowane nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych do dziś bez większych zmian konstrukcyjnych. Nasze seryjnie produkowane single są ulepszone względem klasycznych wersji. Zmianie uległa podstawa przetwornika, która w naszych singlach nie ma trapezoidalnego kształtu. Skąd taka zmiana ? Dzięki temu, single są kompatybilne ze wszystkimi gitarami produkowanymi seryjnie w których użyto singli. Trzeba zaznaczyć, że w niektórych korpusach gitar, komora na przetwornik nie pomieści klasycznego singla – tutaj zmiana kształtu przychodzi z pomocą. W naszych singlach do Strata, nie stosujemy zmiennej wysokości magnesów znanej ze starych konstrukcji np. Fendera. Nasz układ wysokości magnesów to na równo, za wyjątkiem magnesu pod struną D, który jest minimalnie bliżej struny. Magnesy są lekko fazowane na krawędziach i ładowane do pełnej mocy w specjalnym urządzeniu pod sam koniec produkcji. Każdy singiel jest woskowany a cewka zabezpieczona specjalną taśmą.


EN: Strat single coils are produced since 50’s without mayor changes. But in Hathor Pickups we do some improvements. Major change is shape of pickup base. We discontinued using classic, trapezoid shaped base, replacing it with slim, rectangular base for compatibility reasons. Some guitars doesn’t have standard pickup cavity routing and standard market single coil pickups just does not fit there. This single coils can be also mounted in any direction and you don’t have to search for special left hand pickups. We use our magnet stagger with flat magnets, except one higher at D string. All magnets are hand beveled and magnetized in powerful electromagnet right before shipping. After wax potting, we secure each coil with special tape.