P-Bass split coil

Jeśli masz pytania, napisz do nas / If you have any questions, ask

Kup / Buy

Przetwornik typu split-coil, czyli dwa uzwojenia nawinięte w odwrotnym kierunku i o odmiennej polaryzacji magnesów a w efekcie krystalicznie czyste brzmienie pozbawione szumów. Wzorowany na klasyce, co za tym idzie magnesy Alnico 5 oraz drut nawojowy 42AWG, lecz z naszymi drobnymi modyfikacjami by poprawić czytelność brzmienia.

Hathor Pickups pickup for Precision and PJ Bass guitars. It’s a split-coil pickup, it has two coils wound in opposite directions with different magnet polarities. This pickup offers crystal-clear, noise-free sound. Inspired by the classics, it features Alnico 5 magnets and 42AWG wire, with our modifications to enhance sound clarity.

MagnetAlnico 5
DCR10 kΩ
Magnet staggerflat
String spacing57mm
Magnet bevelyes
Wax potyes
Wire2 vintage cloth wire

Sound samples / reviews