Technical Specification

 • Noiseless pickups
 • 4 & 5 Strings in standard offer
 • 6 and more strings available in custom order
 • Special Alnico 5 magnets
 • All popular cover formats
 • 4 conductor shielded wiring
 • Wax potted
 • Pickup kit includes cover and mounting screws

Substance Bass Models:

CompatibilityCoil configurationOutput LevelSplitting to single coilSeries/Parallel Wiring
Substance SC80 J-Bass & SoapbarSplit CoilMedium outputNoYes
Substance SD110J-Bass & SoapbarSplit CoilMed/High outputNoYes
Substance DA80SoapbarDual CoilsHigh OutputYesYes

Substance SC80

 • J-Bass & soapbar format
 • Staggered magnets to fit string radius
 • Magnet spacing for 4 string instruments: 54mm & 57mm
 • Magnet spacing for 5 string instruments: 65mm & 70mm
 • For custom spacing – contact us
 • Series and parallel wiring

PL: Model SC80 to przetwornik bezszumowy, kompatybilny z instrumentami typu J-Bass oraz takimi w których przetwornik jest w formie kostki. Przetwornik jest rozmiarów zwykłego basowego singla, dlatego bez problemu zmieści się do Jazza. Składa się z dwóch uzwojeń ułożonych w linii, każde z nich zbiera sygnał połowy strun. W przypadku 4 strunowych basówek, jedna cewka obsługuje dwie struny, druga cewka pozostałe dwie. Sygnał jest sumowany, zakłócenia się niwelują i w rezultacie otrzymujemy czysty dźwięk bez zakłóceń. SC80 jest przetwornikiem o średnim poziomie sygnału, porównywalnym do typowych singli. Na nagraniu jest zamontowany pod gryfem w basówce razem z drugim modelem SD110, który jest zamontowany pod mostem.

EN: The Substance SC80 is a noiseless pickup compatible with J-Bass type instruments. This model can be produced in soapbar format as well. Size of a standard bass single coil, making it easily fit into a Jazz and similar basses. It consists of two coils arranged in-line, with each coil sensing the signal from half of the strings. In the case of 4-string basses, one coil handles two strings, while the other coil handles the remaining two. The signals are summed, eliminating interference and resulting in a clean sound without single coil noise. The SC80 is a medium output pickup, comparable to typical single coils. In the recording, SC80 is installed under the neck with the SD110 model under the bridge position.

Substance SD110

 • J-Bass & soapbar format
 • Staggered magnets to fit string radius
 • Magnet spacing for 4 string instruments: 54mm & 57mm
 • Magnet spacing for 5 string instruments: 65mm & 70mm
 • For custom spacing – contact us
 • Series and parallel wiring

PL: Model SD110 to przetwornik bezszumowy, kompatybilny z instrumentami typu J-Bass oraz takimi w których przetwornik jest w formie kostki. Przetwornik jest rozmiarów zwykłego basowego singla, dlatego bez problemu zmieści się do Jazza. Składa się z dwóch uzwojeń ułożonych w linii, każde z nich zbiera sygnał połowy strun. W przypadku 4 strunowych basówek, jedna cewka obsługuje dwie struny, druga cewka pozostałe dwie. Sygnał jest sumowany, zakłócenia się niwelują i w rezultacie otrzymujemy czysty dźwięk bez zakłóceń. SD110 jest przetwornikiem o podwyższonym poziomie sygnału, jego brzmienie jest bardziej zwarte i mięsiste. Na nagraniu jest zamontowany pod mostem w basówce razem z drugim modelem SC80, który jest zamontowany pod gyfem.

EN: The Substance SC80 is a noiseless pickup compatible with J-Bass type instruments. This model can be produced in soapbar format as well. Size of a standard bass single coil, making it easily fit into a Jazz and similar basses. It consists of two coils arranged in-line, with each coil sensing the signal from half of the strings. In the case of 4-string basses, one coil handles two strings, while the other coil handles the remaining two. The signals are summed, eliminating interference and resulting in a clean sound without single coil noise. The SD110 is a pickup with boosted signal level, delivering a tighter and more solid tone. In the recording, SD110 is mounted in the bridge position along with the SC80 model, which is mounted in the neck position.

Substance DA80

 • Soapbar format
 • Staggered magnets to fit string radius
 • Magnet spacing for 4 string instruments: 54mm & 57mm
 • Magnet spacing for 5 string instruments: 65mm & 70mm
 • For custom spacing – contact us
 • Series, parallel and coil splitting

PL: Model DA80 jest przetwornikiem o wszechstronnych możliwościach dzięki zastosowaniu dwóch cewek, które można łączyć w różnych kombinacjach: Szeregowe / Równolegle / Singiel. Jeden przetwornik daje do dyspozycji trzy różne brzmienia, jedyne co potrzebujemy to dodatkowy przełącznik 3-pozycyjny typu On/On/On lub możemy wykorzystać istniejącą elektronikę w instrumencie. Każda z tych opcji brzmi inaczej a połączenie szeregowe oraz równoległe są pozbawione zakłóceń.

 • Połączenie szeregowe to pełna moc drzemiąca w przetworniku. Rezystancja obu cewek się sumuje, indukcyjność mocno wzrasta czego efektem jest duży poziom sygnału oraz pasmo wypełnione środkiem i ciepłe basowe brzmienie.
 • Połączenie równoległe to również jedna z opcji humbuckera, czyli połączenia bezszumowego. Rezystancja w porównaniu do opcji szeregowej spada 4x. To połączenie zapewni brzmienie lekko akustyczne z wycofanym środkowym pasmem, podobne do singla lub nawet zbliżone do piezo ze względu na dużo większą ilość wyższych częstotliwości.
 • Połączenie do singla to tak naprawdę wyłączenie z działania jednej cewki, rezystancja spada do połowy względem pełnego połączenia szeregowego i tutaj pojawiają się już zakłócenia znane z singli, co nie zmienia faktu że jest to brzmienie charakterystyczne i wielu basistów gra na singlach nie przejmując się lekkimi zakłóceniami.

EN: The DA80 model is a versatile pickup that offers a range of possibilities due to the use of two coils that can be combined in various configurations: Series / Parallel / Single. With just one pickup, you have access to three different sounds. All you need is an additional 3-position On/On/On switch or you can utilize the existing electronics in your instrument. Each of these options has a distinct sound, and the series and parallel combinations are noise-free.

 • In the series configuration, the full power of the pickup is unleashed. The resistance of both coils adds up, and the inductance greatly increases, resulting in a high signal level and a frequency range filled with midrange tones and warm bass sound.
 • Parallel connection is also one of the options for a humbucker, which provides a noiseless connection. The resistance, compared to the series option, decreases by 4 times. This connection will deliver a slightly acoustic sound with a recessed midrange, similar to a single coil or even approaching a piezo pickup due to a much greater amount of higher frequencies.
 • Connecting in single coil mode is essentially disabling one of the coils. The resistance drops to half compared to the full series connection, and here the familiar single coil noise comes into play. However, this doesn’t change the fact that it has a characteristic sound, and many bassists prefer playing with single coils despite the slight interference.